MENTORSKAP/COACHING   


                             Vi bygger vidare - om värdegrundsarbete för organisationer och företag.Mentorskap/coaching avseende värdegrundsarbete. För chefer, ledare och förändringsagenter. Vikten av trovärdighet och tillit i värdegrundsarbetet. "Ledarskap stavas kommunikation." Vi bygger vidare – med fokus på dina styrkor, kunskaper och erfarenheter. Halvårs- eller helårsbasis gäller för mitt uppdrag som mentor/coach.Etiska ledord för företaget Kajsa Widén är: Tid, Tålamod och Tillit.
För prisuppgifter, offert och bokning mailar du till: widenkajsa@gmail.com

Copyright Företaget Kajsa Widén.